Hurtige Hjerner

Det er med stolthed at min første bog nu er udkommet!
Hurtige Hjerner. Bogen giver indsigt og forklaringer på, hvordan dit skønne barn oplever, forstår og møder verden, på en engang meget intens og anderledes måde end de fleste andre børn. Der gives undervejs tips som inspiration, men de er på ingen måde en facitliste.

Børn med Hurtige Hjerner, er de 5 % af en børneårgang, som også kaldes de højtbegavede, men det er ikke alene intellektuelt at børnene adskiller sig, det er grundlæggende at de er forskellige. Da der kun er 5 for hver 100, er de ofte ret alene og ensomme med deres oplevelse af, at forstå og opleve verden på en helt anden måde. En måde, hvor kontraster, styrker og sårbarhed opleves meget intenst, og derfor også ofte fører til andre former for adfærd, tanker og kropslige reaktioner.  En intensitet som tit misforstås og fordømmes af det omgivende samfund, og som med tiden ofte skaber en følelse af skam og forkerthed.

Bogen er mit bidrag til at skabe støtte, forståelse og indsigt. Den er først og fremmest en håndsrækning til forældre med børn og unge med hurtige hjerner, men da alle før eller siden vil møde en person med en hurtig hjerne, er det helt i orden at læse den, selvom du ikke er forælder.

Bogen kan bestilles på sms: 29855021. Den koster 349,- i udsalgspris.