Hurtige Hjerner og de ”4 K’er”

Det kan godt være noget af en udfordring at være forælder, og er du til og med forælder til en Hurtig Hjerne, vil du opleve at du sommetider bliver frustreret og føler dig fuldstændig utilstrækkelig og måske endda med følelsen af at være totalt uduelig. Men fat mod, der er håb forude og for enden af tunnelen, kan der både vente smil, grin, finurlige påhit og ikke mindst vilde eventyr.

Det er ofte en karruseltur i kombination med den store rutsjebane i Tivoli du helt uden at vide det, indløser billet til når du står med lillemusen i armene for første gang. Jeg vil derfor give nogle tips ud fra spørgsmål jeg løbende får, og situationer hvor jeg observerer at det kan være hensigtsmæssigt at sætte nogle alternativer i spil.

Der er ikke en fast agenda eller skabelon for rækkefølgen, og du er meget velkommen til at skrive, kommenterer, dele erfaringer – jo flere input jo mere liv i bloggen.

Selvom mit udgangspunkt er de ”Hurtige Hjerner” vil de fleste tips kunne anvendes uanset – så alle forældre er mere end velkomne.

For alle børn er det allervigtigste tryghed, kærlighed og omsorg.

Jeg plejer at udtrykke det som de 4xK. Kys, Kram, Kærlighed og Konsekvens. Der er mange som stopper op ved det ”4”. K, for hvad handler konsekvens om? Jeg vil derfor starte med det 4.K i dag, og åbne op for hvad der gemmer sig bag netop Konsekvens.

For mange er konsekvens forbundet med negative associationer, med straf og dårlig stemning. Men konsekvens handler om, at det skal være tydeligt, hvilken betydning vores valg og adfærd har både for os selv, for vores relationer og for vores omgivelser i øvrigt.

Konsekvens skaber en følelse af, at vi kan medvirke til at skabe en form for struktur og dermed påvirke vores liv, man kan derfor oparbejde følelsen af, at man selv har en form for indflydelse på – og dermed kontrol og mening i sit eget liv.

Konsekvens er ikke forbundet med straf – så længe vi sikrer os at det primære ved konsekvens er refleksion og læring. Konsekvens kan enten være kendt på forhånd, eller blive erfaret.

Som børn, vil mange konsekvenser være noget vi får at vide af voksne eller andre større børn, med mere erfaring, og som børn bliver ældre, har de derfor flere egne erfaringer at trække på og også en del lagret viden fra deres opvækst, gennem de historier som de voksne har fortalt dem om.

Derfor er det vigtigt, at vi løbende deler vores egne erfaring med vores børn, naturligvis fortalt i børnehøjde, men vi skal både fortælle om de situationer der lykkes og de situationer, hvor vi har lært af de fejl som vi også har begået.

Jo mere vi både fortæller om succes og fejltagelser, jo mere vil vi vise (gennem fortælling) at det er ok og vigtigt at begå fejl.

Mange børn oplever at det kan være vanskeligt at indrømme at der er områder som er svære eller områder hvor de har begået fejl, og de kan derfor putte med det, gemme det for de voksne og dermed ikke udvikle sig og lære, denne adfærd sker ofte hvis vi som voksne og som forældre, reagerer uhensigtsmæssigt når vores børn i deres udvikling og læring ikke altid lykkes.

Det kræver mange timers koncentreret læring at lykkes med noget, og selv blandt de mest erfarne opstår der stadig situationer som ikke går efter planen. Sikkert er det, at der ikke er nogen som bare kan mestre en situation til UG (12) fra allerførste forsøg. Der kan være nogen som har let ved det fordi de har talent, men selv talent alene gør det ikke – at mestre noget hver eneste gang, kræver vedholdenhed og at man især reflekterer over hvordan man lykkedes eller hvad grunden var til at man ikke lykkedes – det vil sige at man lærer konsekvensen at kende, ved at forholde sig til handlinger, adfærd (tanker, følelser, attitude) og relationer.

Konsekvens er derfor et vigtigt omdrejningspunkt, og giver mulighed for at børn lærer at forstå sig selv, deres egen indflydelse på Verden, som med tiden både vil være den indre og den ydre.

Alt dette kan de naturligvis ikke begribe og forholde sig til når de er små og derfor er det vigtigt at du tydeliggør konsekvenserne undervejs.

Eksempel:

Konsekvens skal være forbundet med den handling og adfærd (attitude, tanker, følelser) vi udfører. Hvis et barn får at vide,

Reglen er:
at derhjemme, spiller man bold udendørs

Meningen med reglen:
fordi erfaringen er, at boldspil hurtigt udvikler sig med begejstring og hurtige bevægelser til følge,

Konsekvens:
og at barnet derfor uden at ville det, kan smadre (dyrebart) inventar, så har man beskrevet reglen, meningen med reglen og også konsekvensen af hvad der kan ske, hvis barnet vælger at spille bold indendørs.

Hvis barnet kommer med indvendinger, og bedyrer at det og vennerne nok skal passe på, at de ikke rammer noget og at de bare spiller stille og roligt, er det vigtigt at fastholde udgangspunktet.

I eksemplet kan man som forældre overveje om man overhovedet vil have boldspil inden døre eller om der er forskel på at spille og trille bold. Vigtigst er det dog, at man har gennemtænkt reglen inden man opsætter den. Er det barn nummer 1, kan det være en god ide at spørge bekendte, venner, familie, udføre research om hvilke regler de har opsat.

At spørge andre til råds indenfor områder du ikke har erfaring med, er at tilføre viden til dit erfaringsgrundlag (fundament) og især indenfor forældreskab, vil der være mange nye erfaringer du skal have tilføjet.

Hvis du har formuleret din regel, skal du fastholde den en rum tid. Reglen bør følge barnets udvikling – og derfor kan du med fordel revurdere og tænke over dine regler en gang om året, men regler skal ikke drøftes og debatteres med børnene, du er den voksne og du har mere erfaring, mere viden og et helt andet overblik over livet i sin helhed, og ved at være den voksne og holde fast i din regel, vil du opleve at dine børn efter kort tid, hvor de har undersøgt om du mener det du siger, føle sig trygge ved, at her hos os så gælder følgende: xxxxx og det gør det, fordi yyy og ellers kan zzzz ske, så reglen, meningen og konsekvensen skal være tydelig og forståelig for barnet. Husk at du skal kommunikere til barnets alder og dermed være mere kortfattet end du regner med.

Så tænker du måske, jamen hvad hvis de så alligevel vælger at spille bold inden døre, det får du svaret på en anden dag.